...

Psk. | Bilim Uzmanı Duygu Bakır

Psikoloji, Aile Danışmanlığı

İstanbul
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Uzman Psikolog Duygu Bakır, psikoloji lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde fakülte ve bölüm ikinciliği ile 2017 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini tam burslu olarak kabul edildiği İstanbul Ticaret Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve Eğitimi bölümünde "Farklı gelişen çocukların ebeveynlerinde öz şefkat ve aile desteğinin ebeveyn stresi üzerindeki etkisinin incelenmesi" üzerine yazdığı tez ile 2020 yılında bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimi sürecinde 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde “Investigation of the Relationships Between Self- Compassion and Social Support Perception and Parental Stress in Parents of Differently Developing Children” başlıklı sözel bildiri sunumu gerçekleştirmiştir. Humanistic Perspective dergisinde “Investigation of the Impact of Self-Compassion and Family Support Perception on Parenting Stress in Parents Who Have Children with Learning Disability, Autism Spectrum Disorder and Mental Disability” başlıklı araştırma makalesi yayınlamıştır.

2018 Eylül ayında Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği’nde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan almaya başladığı Kognitif Davranışçı Terapi eğitiminde “Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma” konularında 100 saatlik teori ve 100 saatlik uygulamalı süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. Eğitimin son aşaması olan “3. Kuşak Terapiler (Metakognitif terapi, kabul ve kararlılık terapisi, şema terapi), Yeme Bozuklukları, Alkol- Madde Bağımlılığı, Kişilik Bozuklukları ( Şizofreni, Bipolar, Borderline Bozukluk), Çift Terapisi ve Cinsel İşlev Bozuklukları konularındaki teorik ve süpervizyon eğitimini tamamlayarak Avrupa akredite (EABCT) kognitif davranışçı terapist unvanı almıştır.
Kolej ve anaokullarında uzman psikolog ve aile danışmanı olarak, psikolojik danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmıştır.
2017 yılından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinler ile psikoterapi seanslarına online ve yüzyüze olarak devam etmektedir.
Seanslarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Emdr Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Mindfulness Temelli Terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Çocuk ve ergenlere yaş gruplarına göre Attentioner dikkat geliştirme ve Peers sosyal beceri geliştirme grup oturumları açmaktadır.

Okullar / Eğitimler
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi, Psikoloji Lisans (2017)
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (2020)
İlgi alanları
 • Depresyon
 • Stres
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Sınav Kaygısı
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Konuşma Bozuklukları
 • Kekemelik
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Unutkanlık
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni
 • Davranış Bozuklukları
 • Psikolojik Bozukluk
 • Kilo Problemi
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Borderline
 • Yeme Bozuklukları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Anoreksiya
 • Uyku Bozuklukları
 • Disleksi
 • Uyum Bozuklukları
 • Yas (Matem)
 • okul zorlukları
 • Travma
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Alkol Bağımlılığı
 • Okul Başarısızlığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Kişilik Bozuklukları
 • İlişki Problemleri
 • Agorafobi
 • Özgül Fobi
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Hipokondriazis
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Panik Bozukluğu
 • Kumar Bağımlılığı
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Dikkat Eksikliği
 • Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Çocuklarda Yeme Problemleri
 • Çocuklarda Uyku Problemleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
 • Lohusalık sendromu
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Şiddet ve İstismar
 • Öfke
 • Kardeş Kıskançlığı
 • İnatlaşma
 • Anksiyete
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Kaka Tutma (Enkoprezi)
 • Tırnak Yeme
 • Çekingenlik
 • Kendine Zarar Verme
 • Boşanma Travması
 • Fobiler
 • Panik Bozukluklar
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Telefon Bağımlılığı
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Korku
 • Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)
 • Kleptomani
 • Evlenme Korkusu
 • Ergenlik Bunalımı
 • Bağlanma Problemleri
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Kronik Mutsuzluk
 • Sigara Bağımlılığı
 • Kıskançlık
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
 • Blumia
 • Kronik Erteleme Davranışı
 • Performans Kaygısı
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Sosyal Uyum Problemleri
 • Eş ve Çift Kıskançlığı
 • Mobbing
 • İş ve Çalışan Psikolojik Problemleri
 • Akran Zorbalığı
 • Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis)
 • Alışveriş Bağımlılığı
 • Okula Uyum Sorunları
 • Oyun Bağımlılığı
 • Gelişim Bozuklukları
 • Hiperaktivite
 • ilaç bağımlılığı
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Psikotik Bozukluklar
 • Saldırganlık
 • Cinsel İstismar
 • Evlilik Sorunları
 • Koronofobi
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Online DanışmanlıkAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Armoni Psikolojik Danışmanlık

Bağlarbaşı Mah. Küçükköy Yolu Cd. No:6
34245 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Sabuncu Psikoloji

Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad Gürmen Apt. No:7 Daire: 7,
34147 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Gessell Gelişim Testi
Madde Bağımlılığı
Masal Terapi
Metakognitif Terapi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi
Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Moxo Dikkat Ölçme Testi
Normal Randevu
Nöropsikolojik Değerlendirme
Nöropsikolojik Testler
Oyun Terapisi
Peabody Resim (Kelime Eşleştirme Testi)
Porteus Labirentleri Testi
Progresif Kas Gevşeme Tekniği
Projektif Testler
Louisa Duss
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Good Enough Zeka Testi
GOOD ENOUGH – HARRIS Bir insan Çiz Testi
Hamilelikte Psikolojik Danışmanlık
Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis) Tedavisi
House-Tree-Person Testi
Kanserde Psikolojik Destek
Kariyer Danışmanlığı
Kaygı Bozuklukları Tedavisi
Kelime Söyleyiş Testi
Kent EGY Testi
Kinetik Aile Çizim Testi
Kişisel Gelişim Danışmanlığı
Koppitz İnsan Çizim Testi
Kum Terapisi
Kurumsal Danışmanlık
Psikoterapi
Sanat Terapisi
SAS Uygulaması
Çift Terapisi
Çocuk Değerlendirme Paketi
Çocuk Değerlendirme Testleri
Çocuk Gelişim Testi
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
Çocuk ve Ergen Terapisi
Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT)
Çocuklarda Uyku Problemleri
Çocuklarda Yeme Problemleri
Çözüm Odaklı Terapi
Ön Görüşme
Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
İlişki Terapisi
İz Sürme Testi
Zaman Yönetimi
Yetişkin Terapisi
SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
Sigara Bırakma
Sigarayı Bırakmak
Sorunlu Aile İlişkileri Terapisi
Stres Yönetimi
Stroop Test
Süreklilik Anksiyete Ölçeği
Terapötik Kartlar Terapisi
Travma Terapisi
Tüp Bebek Tedavisinde Psikolojik Danışmanlık
Unutkanlık Testi
Wisc-R-Çocuklar İçin Zeka Testi
Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği
Yas Terapisi
Yetenek Haritası
Şefkat Odaklı Terapi
Frostig Görsel Algı Testi
Bireysel Terapi
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Bağımlılık Danışmanlığı
Bağımlılık Tedavisi
Bağımlılık Terapisi
Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
Beck Depresyon Ölçeği
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Benton Yüz Tanıma Testi
Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
Bilgisayarlı Play Attention Yöntemi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bireysel Danışmanlık
Beier Cümle Tamamlama Testi
Ağaç Testi
Attentioner Dikkat Geliştirme Programı
Psikoloji Randevusu
Randevu
Aile Danışmanlığı Randevusu
Online Danışmanlık
Online Terapi
ADHD (Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu) Testi
Agte- Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Aile Danışmanlığı
Aile Terapisi
Aile İçi İletişim Sorunları
Anne Baba Ayrılığı
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
Boşanma Danışmanlığı
Boşanma Terapisi
Burdon Dikkat Testi
Duygu Tanıma Testi
Dışavurumcu Sanat Terapisi
Ebeveyn Danışmanlığı
Eklektik Yaklaşım
EMDR Terapi
Ergen Bunalımı
Ergen Terapisi
Evlat Edinme Sürecinde Psikolojik Destek
Evlilik Danışmanlığı
Evlilik Terapisi
Evlilik Öncesi Danışmanlık
Eğitim Danışmanlığı
Filial Terapi
Fobilerden Kurtulmak
Durumluk Anksiyete Ölçeği
Draw A Person
Doğuma Hazırlık Eğitimi
Bütüncül Psikoterapi
Cattell 2a Zeka Testi
Cattell 3a Zeka Testi
D2 Dikkat Testi
Davranış Bozuklukları
Deneyimsel Oyun Terapisi
Denver Gelişim Tarama Testi
Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
Doğum Terapisi
Doğum Psikoloğu
Dikkat Testleri
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Destekleyici Psikoterapi
Frankfurter Dikkat Testi

Hasta ve Danışan Görüşleri

Duygu hanıma, arkadaşımın önerisi ile 11 yaşındaki oğlum için ulaştım. Oğluma Wiscr-r testi uygulandı.Öncesinde beni dinleyen Duygu hanım daha sonra oğlum ile görüşerek test uyguladı. Sonuç sonrası bizi detaylı bilgilendirdi ve öneride bulundu.Sorularımızı yanıtladı.Sınav sürecinde birlikte hareket etmek ,kendisinden destek almak -tekrar görüşmek üzere ayrıldık.
Hasta
Hasta
Doktortakvimi sitesinden yorumları iyi olan bir uzmana gitmek istiyordum ki öyle oldu. Sebeplerim çeşitliydi ve anlamlandıramadığım sorunlardan dolayı anlamlandırmak için başvurdum. Süreç benim için iyiydi, yoğun olduğumda bile gitmeye çalışıyordum. Çünkü kendime ait düşüncelerime ait ayrı bir alan olması ve onları çözümlendirmek beni rahatlatıyordu. Çevreme tavsiye ediyorum illa büyük probleme sahip olmalarına gerek olmadığını tek başına zorlandıkları konuda yardım almalarının çok doğal olduğunu anlatıyorum.
Hasta
Hasta
Ben Duygu Hoca ile tamamen bir tanıdığımın yönlendirmesi ile tanıştım. Başta kendisine başvurma sebebim eğitim hayatımda yaşadığım stres problemi üzerindeydi. Sınavlarım da kendimi kontrol edemiyor stresten kaynaklı el titremesi gibi problemler yaşıyordum. Aynı zamanda üniversiteye hazırlanıyor olmakta bu stres durumumu etkiliyordu. Duygu Hoca ile başta bu konu üzerine yoğunlaşmıştık seanslarda çok güzel bir iletişimimiz olmuştu. Kendisinin uyguladığı yöntemler sayesinde seanslarda aşırı rahat oluyordum herhangi bir çekinme durumu yaşamıyordum. Sınav stresi problemimi seanslar sayesinde olabildiğince azalttık. Aynı zamanda seanslar sınav stresi yanında günlük yaşantımda karşılaştığım problemlerle nasıl başa çıkmam gerektiğinde de çok yardımcı oldu. Artık eskisi kadar stres yapmıyorum stres yapsam bile o an sakinleşmeyi başarabiliyorum. Kısacası seanslar hem eğitim hayatımda hem de günlük hayatımda çok yardımcı oldu. Bu yüzden de Duygu Hoca'yı gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim.
Hasta
Hasta
Duygu Hanıma tavsiye üzerine ulaştım. Kaygılarım vardı ve kimseye bir şey söyleyemiyordum. Sıkıntılarımı konuşmak için gittim ve süreçten memnunum. İhtiyaç duyan herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Özel hayatımda ve mesleki anlamda yaşadığım problemlerden dolayı psikolog arayışındaydım. Duygu Hanıma Doktor Takvimi üzerinden ulaştım. 4 aydır danışmanlık alıyorum ve kendimde gözle görülebilir değişiklikler olduğunu fark ettim. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Duygu Hanım’a kendim ulaştım. Psikolog arayışında iken yapmış olduğum araştırma neticesinde Duygu Hanım ile yollarımız kesişti. Duygu Hanım'a hayatımda var olan açmazlarım, başa çıkamadığım bir takım şeyler için başvurdum. Seans sürecimde tek başıma aşamadığım, üstesinden gelemediğim her şeyi Duygu Hanım'ın desteğiyle aştım. Duygu Hanım’ı tercih etmemdeki en önemli özellik almış olduğu eğitimleri. Benim için gideceğim psikoloğun almış olduğu eğitimler ile alanda kendisini kanıtlamış olması önemliydi. Bu sebeple Duygu Hanım'ı tercih ettim. Duygu Hanım'da beğendiğim en önemli özellikler çok ilgili, sıcak ve sevecen olması. Tabii ki işine karşı olan büyük sevgisi oldu. Duygu Hanım’ı çevreme tavsiye ederim, bence iyi bir psikolog arayışında olan herkesin yolu Duygu Hanım ile kesişmeli.
Hasta
Hasta
Ben 7 ay öncesinde bazı olaylar yaşadim ama tek başına bunların üstesinden gelemedim sağlık durumum günü günden geri gidiyordu öneri ile Duygu hanım ile tanıştım. Zamanla kendimi sevmeyi öğrendim, duygularıma sahip çıkmayı öğrendim. İyiki de gitmişim. Tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Oğlum için moxo testi yaptırdık, hocamız gayet kibar ve net aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Çok memnun kaldık.
Hasta
Hasta
Duygu Hanım'a 4 yaşındaki oğlum için ulaştım. Oğlumun okul sürecini yönetmekti amacım. Süreç gayet güzel ilerledi Duygu Hocam süreçten bahsetti nasıl ilerleyeceğimizi anlattı . Tabii ki önce benim sorunlarımı ve taleplerimi dinledi dakikalarca. Sonra her oyun terapisinin ardından görüşmeler sağladık. Çok rahat bir şekilde okulumuza alıştık ve çocuğumu daha iyi tanımama vesile oldu kendisi. Kesinlikle çevreme tavsiye ederim ki ettiğim de oldu. Hatta süreç bittiğinde de her soruma sabırla ve uzun uzun yanıtlar verdi. Bağlantımızı hiç koparmadık, herhangi bir sebeple tekrar görüşmek gerekirse ilk tercihim olacağı aşikar.
Hasta
Hasta
Duygu Hanım'a arkadaş tavsiyesiyle ulaştım. Kızım da Dikkat eksikliği ve odaklanma problemi vardı. Almanya'da Hamburg ta yaşıyoruz. Duygu Hanım'la online seans gördük ve çok memnun kaldık. Kızım şimdi okulda başarılı. Kızım ilk zamanlar ders denince aklı çıkıyor gibi oluyor, isteksizce ders yapıyordu. Duygu Hanım'la çok severek ders yaptı. Nerdeyse iki yıl seans gördü kızım. Çok memnun kaldım. Duygu Hanım'ı her şekilde tavsiye ederim ve çok başarılı bir süreç geçirdik.
Hasta
Hasta
Duygu Hanım ile kızım daha çok küçükken rehabilitasyon merkezinden tanışmışlığımız var. Oyun terapisi için başvurduk. Kendisi çok naif, çok kibar bu süreçte hep yanımızda oldu. Oyun terapisi kızıma çok iyi geldi iyi ki tanımışız.
Hasta
Hasta
Uzun süredir zamansızca panik atak geçirdiğim süreleri Duygu Hanım la görüşme sağlayana kadar iyi yönetemiyordum. Kendisi panik atak sürecimi nasıl yönetebileceğimi ve azaltacağımı çözdü. Çok teşekkür ederim ilginiz ve desteğiniz için.
Hasta
Hasta
Duygu hanımdan 5 yaşındaki çocuğumuz için gelişim degerlendirmesi aldık ve ilkokula hazır bulunuşluk testi yaptırdık. Duygu Hanım bize çocuğumuzun gelişimiyle ilgili detaylı bilgilendirmeler yaptı ve önerilerde bulundu. Duygu hanımın yönlendirmesine uyarak ilkokula bir yıl sonra başlatmaya karar verdik. Kendisine teşekkür ederiz.
Hasta
Hasta
Kızımda uzun süredir aşamadığımız kaka tutma problemi ve ani öfke patlamaları ve zaman zaman artan yoğun krizlerimiz vardı. Anaokulundaki psikoloğun yönlendirmesiyle Duygu hanımdan oyun terapisi desteği almaya başladık. Duygu hanımın yönlendirmelerine uyarak ve terapilere düzenli gelerek bu sorunlarımızı aşabildik. Sadece kaka tutma sorunumuzu değil çocuğumun hayatında varolan ve daha önce üzerine hiç düşünmediğim bir çok şeyi değiştirdik yeni rutinler ve alışkanlıklar oluşturduk. Bu destek sürecinin bize çok iyi geldiğini söyleyebilirim
Hasta
Hasta
Kızım derslerde dikkat konusunda sorunlar yaşıyordu. Rehber öğretmenimizin yönlendirmesiyle Duygu Hanım ile dikkat programına başladık. Kendisi enerjisiyle ve iletişimiyle hem kızımla hem benimle çok iyi bir iletişim kurdu. Çocuğumun okul başarısının artmasında çok katkısı oldu, minnettarız
Hasta
Hasta
Ben Duygu Hanıma doktorumun yönlendirmesiyle ulaşmıştım. Özel hayatımda ve iş hayatımda yaşadığım sorunlarla yemek yiyerek başa çıkmaya çalışıyordum. Yemek yemek beni o an rahatlatıyordu ama sonrasında gelen suçluluk ve pişmanlık hisleriyle yediklerimi geri çıkarmaya ve aldığım kalorileri sağlıksız olmayan yöntemlerle harcamaya çalışıyordum. Artık yeme bozukluğu noktasına gelmişti. Terapi seanslarında ilerledikçe hem sorunumun devam etmesine neden olan bazı alışkanlıklarımı bıraktım hem de duygularımı farklı şekilde yönetebilmeyi öğrendim. Anladım ki aslında ben duygumu düzenleyemiyormuşum. Benim gibi yeme sorunları yaşayan ve kendi başına aşamayan kişilerin mutlaka terapi desteği almalarını öneriyorum. Duygu Hanım bana çok iyi geldi.
Hasta
Hasta
Depresyon sorunum için Duygu hanımla seanslara başladım. Hiçbir şeyden keyif alamaz haldeydim. Bdt ile ilerlemeyi uygun gördü. Alternatif düşüncelerle farklı bakış açıları kazandırdı bana. Bardağın dolu tarafını artık görebiliyorum. Kendisi çok pozitif, sıcak kanli ve anlayışlı birisi. Hayatımın en dip döneminden çıkmamı sağladığı için kendisine çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Sosyal kaygı problemi olan biri olarak bazı durumlarda kaygımın iyice artması ve beraberinde bir atağa dönüşmesi hayatımı iyice zorlar hale gelmişti. Çoğu yere gidemez olmuştum ve hayatim ciddi anlamda kısıtlanmıştı bu sorun yüzünden. Topluluk içine girdiğimde, yeni insanlarla tanışmam gereken bir ortama gireceğim zaman, alışveriş merkezlerinde insanların içinde yemek yerken güçlük çekiyordum. Psikiyatristimin bilişsel davranışçı terapi için Duygu Hanima yönlendirmesi ile terapiye başladım. Ocak ayından beri devam ettiğim bu süreç bana çok iyi geldi. Gitmeye korktuğum, yoğun anksiyete yaşadığım durumları ve yerleri aşama aşama Duygu Hanimin seansta verdiği ödevleri yaparak büyük kısmını aştık. Zaman zaman zorlandığım ama benim sıkıntılarımım önemli bölümünü geride bırakmamı sağlayan önemli bir süreç oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum her şey için...
Hasta
Hasta
Ben Duygu hanimla online görüşme sağladım. Öfkemi yönetebilmeyle ve kan tutmasıyla ilgili bana destek verdi. Duygu hanım bilişsel davranışçı terapiyle ilerledi. Bilişsel terapi davranışlarımın arkasında yatan duygu ve düşüncelerimi farketmemi sağladı. Çok faydasını gördüm. Kendisine teşekkür ederim
Hasta
Hasta
İletişimi ve yaklaşımı gayet sıcak ve samimiydi. Olayları dışarıdan bir gözle size aktarıp farklı bir bakışa sahip olmanızı sağlıyor. Her ne kadar iyileşmek kişinin kendi elinde de olsa; iyi bir yönlendiren de bu iyileşmeyi hızlandırıyor. Ben Duygu Hanım ile bu süreci başarı ile atlattım. Kendisine çok teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Sıcakkanlı ve samimi yaklaşımı ona karsı yaklaşımımı olumlu yönde etkiledi, uzun süre devam etmesemde o sıralar yaşadığım birkaç sorunda gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum.
Hasta
Hasta
Kızımın lgs sınavı için gittik Duygu hanıma. Pergel programını uyguladı. Benim kızım derslerine çok çalışan çabalayan ama kaygılı bir çocuk. Kızım seanslarda çalıştıkları sınav taktiklerinin çok işine yaradığını söylüyor. Kaygısını da kontrol edebilir duruma geldi. Duygu hanımın iletişimi süreç boyunca iyiydi her sorumuza detaylandırarak yanıt verdi, Kendisine teşekkür ediyorum sınav sürecinde biz çok memnun kaldık
Hasta
Hasta
6 yaşında ki kızım icin oyun terapisi destegi aldigimiz Sayin; Duygu BAKIR, aklın ve bilimin ışığında, meslegini en iyi şekilde icra etmeyi amaç edinmiş, profesyonel bir psikologtur. Zarifliği, danışanlarına içten ve samimi yaklışımı, her seansın verimli bi şekilde son bulmasi ve seans sonrasinda bilgilendirmenin tüm detaylarıyla aktarılması bizim icin önem arz eden özelliklerdi. Herşey için kendisine teşekkür ederiz!
Hasta
Hasta
Duygu Hanım ile ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarım için dikkat geliştirme programıyla tanıştık. 14 seans süren online program boyunca çocuklarla kurduğu iletişim, onların dikkatini toplayıp derse severek katılımını sağlaması işinde ne kadar mükemmel olduğunun göstergesidir. 2022’nin Ocak ayından bu yana bir çok konuda yardım aldık. Akran zorbalığından, çocukların korku ve endişelerine, arkadaşlarıyla doğru iletişim kurma, sosyal becerilerini geliştirme de yardımcı olmasından ergenlik sorunlarına kadar danıştığımız güvenilir ve güler yüzlü psikoloğumuz. Şimdi de oğlumun sınav sürecinde birlikteyiz. Duygu Hanım hayat size sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin. İnşallah sizinle daha yürüyecek çok yolumuz var…
Hasta
Hasta
Duygu Hanım'ın danışandan ziyade naif yapısıyla kızıma abla gibi yaklaşarak bizim için çözüm odaklı oluşu ilk tercih sebeplerimizdendir. Danışan arası boşluklarda geç kaldığımız zamanlarda dahi yetişebilmemiz bizim için önemli bir unsurdu.Kızımın eğitimiyle ilgili bilgi alarak ona göre plan program yapması bizim dahada verimli sonuca ulaşmamıza sebep oldu. Ve bu şekilde sonuç alarak çözüme ulaşmamız hızlı bir şekilde oldu.Memnuniyetimizi her zaman dile getirerek her başımız sıkıştığında görüşerek iletişimimizi sürdürmekteyiz.
Hasta
Hasta
Oğlumuz atılganlık ve girişkenlik konusunda okulda sorun yaşıyordu. Duygu Hanım'ın 6 haftalık peers sosyal beceri geliştirme programına katıldı. Programın sonunda çok gelişme gösterdi okuldan da olumlu geri dönüşler aldık. Teşekkürler Duygu Hanım.
Hasta
Hasta
Akran zorbalığı konusunda oğluma ve bana göstermiş oldugu nezaketi , ve naif yaklaşımı danışmanı olduğu gibi kabul eden, daima anlamaya odaklı, düzenli bir takipte bulunmakla beraber insanı kendi haline bırakan, zorlamayan yaklaşımı kısa sürede birçok problemi çözme fırsatı sundu.gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Duygu Hanim ile çok güzel bir terapi süreci geçirdik.İlk görüşmede çekincelerim vardı tabi ki ama oradan ayrilirken hepsinin boşa olduğunu anladim. Aşamayacağimi düşündüğüm seylerin hepsi geçti gitti bile.Randevu konusundaki dakikliği, kurduğu iletişimdeki şeffaflik ta cabası.
Hasta
Hasta
Beni terapinin insana iyi gelebileceğine inandıran ve en zor zamanlarımda tanıştıgım enerjisiyle yeniden hayata tutunmamı sağlayan canım psıkologum :) hayatımda iyi ki tanımışım dediğim sayılı insanlardan olan duygu hanım iyiki varsınız :)
Hasta
Hasta
Hayatımıza sihirli değnek gibi dokundu. Ergenlik çağında olan kızıma ve bu sorunla baş etmeye çalışırken bize o kadar iyi geldi ki. Hani şu hayatta iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler olur ya Duygu hanımla yollarımızın kesişmesi de bizim için öyle oldu. bu platform aracılığı ile kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum.Bize açtığı yol o kadar iyi geldi ki...
Hasta
Hasta
Duygu Hanıma köpek fobim ile ilgili destek almak için ocak ayında başladım. Bana online olarak emdr terapisi uygulamaya başladı. Çocukluk döneminden itibaren yaşadığım olumsuz anıları emdr terapisi ile çalıştık. Eskiden yaşadığım ve beni çok rahatsız eden anılar artık düşündüğümde beni rahatsız etmiyor. Emdr terapisi bana çok iyi geldi, eskiden köpeklerle karşılaştığımda aşırı tepki verirdim ve hep yolumu değiştirirdim. Kalp çarpıntısı, el ayak boşalması gibi yoğun tepkilerim oluyordu. Bunlar artık olmuyor. Her şey için teşekkürler
Hasta
Hasta
Psikiyatristimin yönlendirmesiyle Duygu Hanım'a başladım. Uzun süredir birlikte yol alıyoruz. Yaşadığım panik ataklar hayatımı oldukça kısıtlıyordu ve seanslara başlamadan önce çok umutlu değildim. Duygu Hanım bana emdr terapisi uyguladı. Eskiden yaşadığım olumsuz anıları seanslarda çalıştık. Terapi sürecim ilerledikçe bendeki değişikliği çevremdekiler de farketmeye başladı. Bazı durumlarda hala kaygılansam da artık atak şeklinde gelmiyor. Bu yüzden iyi ki böyle bir sürece girmişim diyorum
Hasta
Hasta
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun